این نوشتار ابتدا به بررسی سورئالیسم به عنوان مکتبی مهم در قرن بیستم پرداخته.سورئالیسم که از دل بحران های بعد از جنگ جهانی و بی اعتمادی هنرمندان و متفکران به سعادت و خوشبختی بیرون آمده است ،تاثیرات زیادی در شعر و ادبیات و تئاتر و نقاشی و سایر هنرها  ایجاد میکند که به طور خلاصه در مقاله به ان پرداخته می شود.

هدف مقاله بررسی تاثیرات سورئالیسم در سینما و بالاخص در سینمای لوئیس بونوئل1 به عنوان پیامبر سورئالیسم می باشد.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط مهدیه شاهمرادی در ساعت  | لینک  | 

درباره بونوئل نظرات مختلفي وجود دارد. عده اي او را صاحب نوعي رئاليسم و عده اي او را سورئاليستي ماركسيست و شورشي مي دانند كه بر ضد طبقه روحانيت بود. عده اي او را معنوي گرا و عده اي ديگر او را عميقا وفادار به فرويديسم و نظرات او مي دانند...


ادامه مطلب
نوشته شده توسط مهدیه شاهمرادی در ساعت  | لینک  | 

هنر دادائیسم یا ضد هنر (Anti-Art or Dada) یکی از سبک های هنری و تحولات هنری قرن بیستم می باشد که به وسیله گروهی از هنرمندان معترض در اروپا در طول جنگ جهانی اول به وجود آمد. این هنرمندان نسبت به هنر معاصر خود و کلا جهان پیش رو معترض بودند. دادائیسم اگرچه  تغییراتی در هنر معاصر آن زمان به وجود آورد اما یک تحول هنری مرسوم نبود.

 این نکته حائز اهمیت است که هدف از خلق اثر هنری دادائیسم و فرم های هنری مریوط به آن نظیر مجسمه سازی، کلاژ، نقاشی، ... ایجاد یک اثر هنری زشت و دور از مرسومات هنر معاصر نبود. هدف اصلی به وجود آورندگان هنر دادا، ایجاد تحولی در دنیای هنر و اعتراض به جنگ بود.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط مهدیه شاهمرادی در ساعت  | لینک  |